Sivas Kapsam Eğitim Kurumları

KAPSAM EĞİTİM KURUMLARI,

Gücünü bireysel öğretim sisteminden alarak “kendi ayakları üzerinde” yürüyen; başarının nicelikle değil, kaliteli ve disiplinli çalışmayla elde edildiğine inanan; eğitim – öğretim ilkelerini “öğretmence” belirleyen ve hiçbir kaygıya kapılmadan ödünsüz uygulayan bir kuruluş.

Özel öğretimdeki standartları yükselterek “tam öğrenme” yöntemini bir model olarak ortaya koyan ve geliştiren; eğitim ve öğretimin klasik kalıplarını aşarak bireyselliği ve ilgiyi kurumsallaştıran; öğrenciyi ve veliyi yönlendirmede, durum ve olaylara “eğitimci” gözüyle bakarak rehberliğe çağdaş, güncel, gerçekçi ve işlevsel boyutlar kazandıran bir kuruluş.

Öğretmenliği, çağdaş yorumlarla ulusallıktan evrenselliğe uzanan Atatürkçü çizgide, profesyonel iş disiplini içinde, bir sanatçı titizliğiyle ele alan bir kuruluş.

Bilgi’nin hiç kıskanılmadan paylaşılacak en yüce ve tek değer olduğunu özümseyen ve tüm öğretim kurumlarını bir büyük bütünün parçaları olarak gören; başarıyı, “birey, okul, aile ve çevre”nin katkılarıyla elde edilen kolektif bir sonuç olarak değerlendiren ve bu sonuçta aslan payının “birey”e ve “öğretmen”e ait olduğunu hem açık yüreklilik hem de saygı ve övünçle dile getiren bir kuruluştur.

EĞİTİM FELSEFEMİZ

Kapsam Eğitim Kurumları’nın eğitim felsefesi Köy Enstitülerinin kuruluş felsefesine dayalı ulusal ve uluslararası arenada tanınmış eğitimci John Dewey’in oluşturduğu ilerlemeci eğitim felsefesine dayanmaktadır. Kapsam Eğitim Kurumları’nın temel hedefi, toplumun devamını sağlayacak, toplumun değişim ve gelişimine yön verecek Yaşam Yaratıcılarının yetiştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Kapsam Eğitim Kurumları öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmeleri ön plana alınmıştır.

Kapsam Eğitim Kurumları eğitimin temel hedefi, bireyi yaşama hazırlamaktan ziyade, yapılan etkinliklerle yaşamın kendisini oluşturmaktır. Kapsam Eğitim Kurumları’nın önemli hedeflerinden biri de demokratik bir toplumun gerekliğini öğrencilere kazandırmaktır. Kurumumuzda yapılan etkinliklerde öğrencilerin düşüncelerini kolay bir şekilde ifade etmelerinin sağlanması, farklılıklara duyarlılık gösterilmesi öncelikler arasında yer almıştır. kurumumuzda her birey tektir ve biriciktir ilkesinden hareketle her öğrencinin bilişsel, duyuşsal, devinimsel alandaki bireysel farklılıklarına dikkat edilir ve söz konusu farklılıklar eğitimin her sürecinde harekete geçirilir. Bu süreçte öğrencinin bireysel farklılıklarının farkında olması sağlanarak, bireysel gelişimlerine destek vermek eğitimin temel işlevleri arasında yer almıştır.

Kapsam Eğitim Kurumları öğrencilerin bilgiyi hazır olarak almaları yerine, bilgiyi keşfetmelerini sağlayacak yöntem ve tekniklerin öğrenme süreci içinde uygulanması benimsenmiştir.

Öğrencilerin en doğru şekilde değerlendirilmesini sağlayan, hem sonuç hem de süreç odaklı değerlendirme yöntemlerinin kullanılması ön görülmüştür.

İLKELERİMİZ

 • Adil olma: Okulumuzun paydaşları olan öğrenci, öğretmen, veli ve çalışanlarına adil olacağız. Adalet duygusunu ve empatik düşünce sistemini benimsiyoruz.
 • Yenilikçilik: Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Yeniliklere, çağdaş yaklaşımlara ve değişimlere her zaman açık kurumuz.
 • Bireysellik: Bireysel farklılıkların farkında olacağız. Herkesin tek ve özgün olduğunu hem öğrenme alanlarında hem de sosyal gelişim alanlarında kabul ediyoruz.
 • Demokratik katılım: Kurumumuzun tüm paydaşları ile okul süreçlerinin yapılandırılmasında, işbirliği içinde olup. “Bizim Kurumumuz” düşüncesiyle kararların alınmasında öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin fikirlerine değer veriyoruz.
 • Gelişimsel bir yaklaşım içinde olup. Öğrencilerimizin ne yapabildiğine değil, ne kadar geliştiğine, yani hep olumluya odaklanıyoruz.

HEDEFLERİMİZ

 • Atatürk’ün açtığı çağdaş yolda ilerleyen,
 • Çağdaş, eleştirel, empatik düşünme becerilerine sahip, Öz güveni ve öz saygısı gelişmiş.
 • Sorun çözme becerisi güçlü, çözüm odaklı, bireysel farklılıkların bilincinde, sorumluluk sahibi.
 • Anadilini doğru kullanabilen,
 • Zamanı etkili ve doğru yönetebilen, iç disiplini gelişmiş,
 • Bilgiyi kullanıp yerine yenisini koyabilen, değiştirebilen, dönüştürebilen, yenilikçi, yaratıcı.
 • Doğaya ve tüm canlıların yaşam hakkına saygılı, çevre sorunlarına duyarlı,
 • Evrensel düşünüp yerel uygulamalar ve değerlendirmeler yapabilen,
 • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen.
 • Fiziksel ve ruhsal sağlığı yerinde, tutarlı davranışlar sergileyen,
 • Hak ettiği kariyer yolunda yürüyebilen.
 • İki yabancı dili kullanabilen.
 • Milli ve manevi duygulara sahip.
 • Sanata ve sanatçıya değer veren, estetik kavrayış sahibi.
 • BÜTÜN YÖNLERİYLE GELİŞMİŞ LİDERLER OLARAK YETİŞTİRECEĞİZ.